Czyli stopy przejściowe zawierające pewne ilości żelaza i jeden lub więcej pierwiastków należący do metali nieżelaznych bądź półmetali. Są to najczęściej – krzem, mangan i chrom, będące składnikami stopowymi. Żelazostopy stosowane są w branży hutniczej i odlewniczej zapewniając nadanie odpowiednich właściwości produkowanej stali stopowej i spełniając funkcje modyfikatorów i odtleniaczy.