NOWA STRONA W BUDOWIE, ZAPRASZAMY WKRÓTCE

SIEDZIBA

Metaltrade Sp. z o.o.
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa

tel.: +48 (0-22) 379 16 70
fax: +48 (0-22) 632 33 41

e-mail: biuro@metaltrade.pl

Oddział

Metaltrade Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 65
43-190 Mikołów

tel.: +48 (0-22) 379 16 70
fax: +48 (0-32) 323 34 89

NIP: 527-23-55-607, REGON: 017401384
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy, KRS: 0000053345 Kapital zakladowy: 2 950 000 PLN