O firmie

 

 

Metaltrade sp. z o.o z siedzibą w Warszawie jest firmą handlową , działającą w strukturach Kovintrade d.d.o. największego dystrybutora stali i surowców na rynku Słoweńskim , posiadającym przedstawicielstwa w 13 krajach Europy.

Metaltrade sp. z o.o. na rynku polskim reprezentuje dwie słoweńskie huty stali : Metal Ravne d.o.o. oraz Store Steel d.o.o. . Realizuje też długoterminowe kontrakty na dostawy metali dla producentów akumulatorów oraz ocynkowni. 16 letnia obecność na rynku polskim zaowocowała zaufaniem ze strony polskich hut stali oraz odlewni czego wynikiem jest realizacja dostaw żelazostopów.

 

Misja firmy

Kluczowe dla Metaltrade jest tworzenie trwałych, wieloletnich relacji z partnerami biznesowymi budowanych w oparciu o najwyższą jakość usług oraz wzajemne zrozumienie potrzeb. Chcemy tworzyć zespół ludzi z pasją, otwartością na zmieniające się otoczenie, gotowych na podejmowanie kolejnych wyzwań. Dążymy do tego, aby Metaltrade był również świadomym uczestnikiem procesów pozabiznesowych, skupionym na rozwoju lokalnych społeczności, zrównoważonym podejściu do środowiska naturalnego oraz wspieraniu pracowników i ich rodzin w realizowaniu swoich pozazawodowych pasji.

 

Certyfikaty ISO