Spada globalna produkcja stali

Wśród krajów o dodatniej dynamice wzrostu znalazły się tylko Bliski Wschód (+19,7%) i po raz pierwszy od sześciu miesięcy Chiny (+2,3%). Wiodące gospodarki świata zakończyły styczeń z wyraźnym spadkiem. W UE produkcja stali załamała się o 15,2% (w szczególności w Niemczech o 10,2%), do 10,3 mln ton, w Ameryce Północnej – o 5,6%, do 9,1 mln ton.

Informacja pochodzi z https://www.metals-hub.com/blog/february-europe-ferroalloys-price-insights-2023/